Kintaiyo

Single. Off white, petals distinctly tipped salmon.