White Nun

White. Very large, semi-double. M.
White NunWhite Nun