Shiro Chan

Sport of C.M. Wilson. White, often showing pink at base of petals. M.
Shiro ChanShiro Chan